Brouwerij de Wiere Wâldman.

Brouwerij de Wiere Wâldman is gevestigd in Damwâld en wordt gevormd door vier brouwers, allen afkomstig uit de Dokkumer Wouden; de Dokkumer Fryske Wâlden.

Hoe komt de brouwerij aan zijn naam. Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven, moeten we kijken naar de elementen die typerend zijn voor de Friese Wouden. De ligging, het landschap en met name de bevolking zijn die elementen die de Friese Wouden onderscheiden van de rest van de provincie Friesland.

 

De ligging:

De Friese Wouden is een streek in het oosten van Friesland, waarvan de Dokkumer Wouden waarschijnlijk het oudst bewoonde deel is.

 

Het landschap:

De Friese Wouden liggen op relatief hoge zandgronden. Kenmerkend is het zogenaamde coulisselandschap, dat gevormd wordt door houtwallen, die dienstdoen als afscheiding. Het is ook dit landschap dat een aantal typische streekproducten levert voor het streekbier van De Wiere Wâldman. 

plaatje text

De bevolking:

De bevolking van de Wouden heeft een gemengder karakter. De uitgestrekte heidevelden hebben eeuwenlang onderdak geboden aan migranten, waaronder Joden, Roma en  Sinti.


Typisch voor de Wouden waren de keuterboertjes die in hun eigen onderhoud moesten voorzien. De bevolking van de Dokkumer Wouden had over het algemeen een armoedig bestaan. Er werd daarom veelvuldig gehandeld. De streek staat dan ook bekend om zijn handelskarakter. Nagenoeg iedere inwoner van deze streek heeft wel een bordje “te koop” in de garage liggen. En als dit bordje ontbreekt, dan heeft men wel een stok met daaraan een pluk hooi, ten teken dat betreffend artikel te koop staat.


Bewoners van de Friese Wouden worden wâldpiken, wâldsjers of heidepiken genoemd. Het Fries dat er gesproken wordt, het Wâldfrysk, is een afwijkende vorm van het Fries.


De doorsnee “Wâldpyk” staat bekend als rapper van de tongriem gesneden, is losser in de omgang en gastvrij.

Bij de Wâldpyk liggen de emoties aan de oppervlakte. Hij is een open boek en omdat hij primair reageert, is hij nogal gauw op zijn teentjes getrapt, maar is dat ook weer snel vergeten.

De Wâldpyk staat voor wat hij zegt en wijkt daar niet vanaf. Daarbij heeft hij een groot rechtvaardigheidsgevoel; “wat rjocht is, is rjocht en wat krûm is, is krûm”.


Folk ùt’e Wâlden is edel folk.


Brouwerij de Wiere Wâldman.

De vier brouwers (bierkriichsmannen) zijn allen afkomstig uit de Wâlden. Het bier wordt met passie gebrouwen met producten die typerend zijn voor de streek.

Hierdoor ontstaat een “eigensinnich”, karaktervol en overheerlijk streekbier. In het bier van de Wiere Wâldman proef je de wiere wâldman terug.BROUWERIJ DE WIERE WÂLDMAN

EIGENSINNICH BIER ÚT DE WÂLDENFOL KARAKTER, DIT BIER DRINKST NET ALLINICH.

FACEBOOK

All beers are equal, but some beers are more equal than others.


Wim de Vries Algemeen Directeur      

Bier is het antwoord, alleen ik weet de vraag niet meer?Pieter van Kammen Financieel Directeur      

Geprezen zij de mens die niemand krenkt en mij aandacht en een biertje schenkt.


Broer van Kammen Technisch Directeur

De lekkerste bierkes binne de bierkes dy wy mei freonen drinke.


Wieke van Kammen Operationeel Directeur
Brouwerij de Wiere Wâldman

Brouwerij de Wiere Wâldman is gevestigd in Damwâld en wordt gevormd door vier brouwers, allen afkomstig uit de Dokkumer Wouden; de Dokkumer Fryske Wâlden.

Hoe komt de brouwerij aan zijn naam. Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven.....................

Lees meer