Brouwerij de Wiere Wâldman.

Brouwerij de Wiere Wâldman is gevestigd in Damwâld en wordt gevormd door vier brouwers, allen afkomstig uit de Dokkumer Wouden; de Dokkumer Fryske Wâlden.

Hoe komt de brouwerij aan zijn naam. Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven, moeten we kijken naar de elementen die typerend zijn voor de Friese Wouden. De ligging, het landschap en met name de bevolking zijn die elementen die de Friese Wouden onderscheiden van de rest van de provincie Friesland.

 

De ligging:

De Friese Wouden is een streek in het oosten van Friesland, waarvan de Dokkumer Wouden waarschijnlijk het oudst bewoonde deel is.

 

Het landschap:

De Friese Wouden liggen op relatief hoge zandgronden. Kenmerkend is het zogenaamde coulisselandschap, dat gevormd wordt door houtwallen, die dienstdoen als afscheiding. Het is ook dit landschap dat een aantal typische streekproducten levert voor het streekbier van De Wiere Wâldman. 

plaatje text

De bevolking:

De bevolking van de Wouden heeft een gemengder karakter. De uitgestrekte heidevelden hebben eeuwenlang onderdak geboden aan migranten, waaronder Joden, Roma en  Sinti.


Typisch voor de Wouden waren de keuterboertjes die in hun eigen onderhoud moesten voorzien. De bevolking van de Dokkumer Wouden had over het algemeen een armoedig bestaan. Er werd daarom veelvuldig gehandeld. De streek staat dan ook bekend om zijn handelskarakter. Nagenoeg iedere inwoner van deze streek heeft wel een bordje “te koop” in de garage liggen. En als dit bordje ontbreekt, dan heeft men wel een stok met daaraan een pluk hooi, ten teken dat betreffend artikel te koop staat.


Bewoners van de Friese Wouden worden wâldpiken, wâldsjers of heidepiken genoemd. Het Fries dat er gesproken wordt, het Wâldfrysk, is een afwijkende vorm van het Fries.


De doorsnee “Wâldpyk” staat bekend als rapper van de tongriem gesneden, is losser in de omgang en gastvrij.

Bij de Wâldpyk liggen de emoties aan de oppervlakte. Hij is een open boek en omdat hij primair reageert, is hij nogal gauw op zijn teentjes getrapt, maar is dat ook weer snel vergeten.

De Wâldpyk staat voor wat hij zegt en wijkt daar niet vanaf. Daarbij heeft hij een groot rechtvaardigheidsgevoel; “wat rjocht is, is rjocht en wat krûm is, is krûm”.


Folk ùt’e Wâlden is edel folk.


Brouwerij de Wiere Wâldman.

De vier brouwers (bierkriichsmannen) zijn allen afkomstig uit de Wâlden. Het bier wordt met passie gebrouwen met producten die typerend zijn voor de streek.

Hierdoor ontstaat een “eigensinnich”, karaktervol en overheerlijk streekbier. In het bier van de Wiere Wâldman proef je de wiere wâldman terug.balstjurrich blond.

blond website

DIT LEKKERE DONKERBRUNE BIERKE IS IN HEARLIK FRISSE TROCHDRINKER WAT BENAMMEN KOMT TROCH DE FLEARBLOSSEM ÚT DE OMJOUWING FAN DE WÂLDEN.

DIT LEKKERE DONKERBRUINE BLOND BIER IS EEN HEERLIJK FRIS BIERTJE WAT LEKKER DOORDRINKT, DIT KOMT HOOFDZAKELIJK DOOR DE VLIERBLOESEM UIT DE OMSTREEK VAN DE WOUDEN.

DIT BIER IS BESCHIKBAAR IN DE VOLGENDE WINKELS. KAASKOPERIJ DAMWOUDE. UTSTREEKIE DOKKUM

WRACHTIG WÂLDSKUM.

WRACHTIGWALDSKUM

WRACHTIG WÂLDSKÛM IS IN KARAKTERFOL DONKER WEETBIER DAT SMAKKET YN ALLE TIID FAN IT JIER. DE GRUTSKENS FAN DE WIERE WÂLDMAN DY'T TROCH IT WETTER UT DE WAADSEE, FERSKATE SOARTEN HOP EN DE KARAKTERSTIKE BOPPE GÊSTING IN SOAD SMAAK HAT.

WRACHTIG WÂLDSKÛM IS EEN KARAKTERVOL DONKER TARWEBIER DIE HET HELE JAAR LEKKER SMAAKT. DE TROTS VAN DE WIERE WALDMAN DIE DOOR HET WATER UIT DE WADDENZEE VERSCHILLENDE SOORTEN HOP EN DE KARAKTERSTIEKE BOVENGISTING VEEL SMAAKT HEEFT.

DIT BIER IS BIJNA IN DE EINDFASE VAN ZIJN ONTWIKKELING.

BEPERKT BESCHIKBAAR.

BJUSTERBAARLIK BITTER.

BJUSTERBAARLIKBITTER2

ÚS IPA FYNT SYN OARSPRONG IN DE WÂLDEN. DE TAFOEGING FAN DE WOARTEL FAN DE KALMUS ÚT DE OMKRITEN FAN DAMWÂLD JOUT HIM IN BYSÛNDERE SMAAK.

ONZE IPA VINDT ZIJN OORSPRONG IN DE FRIESCHE WOUDEN. DE TOEVOEGING VAN DE WORTEL VAN DE KALMUS UIT DE OMGEVING VAN DAMWOUDE GEEFT HEM EEN BIJZONDERE SMAAK.DIT BIER IS BIJNA IN DE EINDFASE VAN ZIJN ONTWIKKELING.

BEPERKT BESCHIKBAAR.

treddeheal tripel.

TREDDEHEALTRIPEL

NEFFENS DE WURDEN FAN PAKE PIETER. "IEN EN OARDELHEAL TWA TRIJE EN IN TREDDEHEAL HOEFOLLE IS DAT?" 

ALDUS PAKE PIETER " ÉÉN EN ANDERHALF PLUS TWEE PLUS DRIE EN EEN DERDEHELFT HOEVEEL IS DAT?"

DIT BIER IS BIJNA IN DE EINDFASE VAN ZIJN ONTWIKKELING.

BEPERKT BESCHIKBAAR.

BROERS BROEDSJE.

BROERSBROEDSJE

DIT LEKKERE DONKERBRUNE BIERKE IS IN HEARLIK KARAKTERFOL BIER WAT BENAMMEN KOMT TROCH DE HUNING ÚT DE OMJOUWING FAN DE WÂLDEN

DIT LEKKERE DONKERBRUINE BIERTJE IS EEN HEERLIJK KARAKTERVOL BIER WAT HOOFDZAKELIJK KOMT DOOR DE HONING UIT DE OMGEVING VAN DAMWOUDEDIT BIER IS BIJNA IN DE EINDFASE VAN ZIJN ONTWIKKELING.

BEPERKT BESCHIKBAAR.

ÚS RECEPTEN